انشای 20
انشای 20 نمونه انشاهای دانش آموزان استان چهار محال وبختیاری 
قالب وبلاگ
800x600

در مصرع « زندگی برتومی زند لبخند » کدام آرایه ی ادبی به کاررفته است؟                                                                      

 

الف)تشبیه                             ب)تشخیص                              ج)تضاد                            د)تلمیح

 

در هریک ازگزینه ها ی زیرکدام آرایه ی ادبی به کار رفته است؟                                                                                        

      

الف)  نسیم مانند مادری مهربان است .              (...............) 

 

ب)  دانش،فرمان گذار است ومال فرمان بردار.    (...............)

 

معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید.

 

  پرینتر:.............................                   موکت:...............................

 

برای واژه ی زیر، همراه با بدل ،یک جمله بنویسید.

 

ایران.........................................................................................

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

 

الف)هرگاه ویژگی های انسان را به غیرانسان نسبت دهیم ازآرایه ی ادبی................ بهره گرفته ایم.

 

ب) برای ارتباط با دیگران وبیان مقصود خوداز........................استفاده می کنیم.

 

ج)بیان داستان از زبان اوّل شخص یا سوم شخص را،...................می گویند.

 

 

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.  

 

الف) زبان گفتارازدو گونه ی دیگرزبان ماندگارتر است .                                              درست             نادرست

 

ب) هر گاه نویسنده بخواهد برچیزی تأکید کند،آن را تکرارمی کند .                                  درست            نادرست

 

ج)  هر گاه سر خود را به نشانه ی «بله»پایین بیاوریم از زبان «اشاره »استفاده کرده ایم.     درست            نادرست

 

مفهوم جمله ی«دانشمندان چندان که روزگار پاید،پاینده اند» را بنویسید.                                                                  

.....................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

با واژه ی« زمستان» یک جمله ی ادبی ویک جمله ی زبانی بنویسید.    

 

زبانی:.........................................................................

 

ادبی:.........................................................................

 

 متن زیر را با تبدیل ضمیر «من» به «او» بازنویسی کنید.

 

من با نگاه های تشنه به درس بزرگ طبیعت می نگریستم .غرقه ی شکوه واعجاز زیبایی خلقت بودم وروحم چنان غرق فهمیدن بود که از هیجان می لرزید.

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

                                                                                                                                                                                                         

علایم نگارشی مناسب را درمتن زیر، به کار ببرید.                                      

 

رسول اکرم  (ص)  با فرزندان خود به مهروعطوفت رفتارمی کرد ومی فرمود  فرزندان ما پاره های جگرما هستند

 

 

با استفاده از آرایه ی «تشبیه »،تصویر مقابل را در یک بند توصیف کنید.

 

.

 

 

جمله ی  ناتمام زیر را تا سه سطر کامل کنید.

 

نوجوانی زیباست اگر.......................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

 

از دو موضوع زیر یکی را به دل خواه انتخاب کرده وبا رعایت قواعد نگارشی ،درباره ی آن انشا بنویسید .                                               

 

الف)  در کلاس بزرگ طبیعت ،زیبایی های بی نظیری وجود دارد مانند:............................................

 

ب)    با شنیدن نام ایران ،احساس  .........................................................................

 

 

                                                                                                                                                    جمع شمارک

  دانش آموزان عزیز لطفاَ درنوشتن انشا به موارد زیر توجّه فرمایید.

 

 *    رعایت نظم منطقی وپرورش موضوع .     (3)

                      

 *   رعایت علایم نگارشی،نشانه گذاری ودستوری  .(5/1)           

 *   استفاده از آیات وروایات ویا اشعارمتناسب باموضوع  .   (5/1) 

 *   پیرایش ،خوانایی وپاکیزگی نوشته .  (1)

 *   بهره گیری ازترکیب ها و واژگان مناسب.(1)

 *  استفاده از جمله های نووخلّاقانه در انشا وپرهیز از ذکر جمله های تکراری در نوشته. (2)          

              

 

 

  "بیش ترموفّقیّت هایی که نصیب بشر می شود،همگی درسایه ی صبر وبردباری است"       شکسپیر

  

پیروز وسربلند باشید

 

نمره ی سوالات انشایی:..............................

نمره ی متن انشا....:..............................

کل نمره ی ارزشیابی پایانی :......................

Flowchart: Alternate Process: نمره ی سوالات انشایی:..............................
نمره ی متن انشا....:..............................
کل نمره ی ارزشیابی پایانی :......................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ] [ 12:53 ] [ قربانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باسلام به شما خوبان
هدف از راه اندازی این وبلاگ ارایه ونمایش توانمندی های نوقلمان این مرز وبوم است باارسال نوشته های خوب وقشنگتون به جمع مابپیوندید.
عبدالله قربانی مدیر وبلاگ
-به تماشا سوگند
و به آغاز كلام
و به پرواز كبوتر از ذهن
واژه اي در قفس است.

حرف هايم ، مثل يك تكه چمن روشن بود.
من به آنان گفتم:
آفتابي لب درگاه شماست
كه اگر در بگشاييد به رفتار شما مي تابد.

و به آنان گفتم : سنگ آرايش كوهستان نيست
همچناني كه فلز ، زيوري نيست به اندام كلنگ .
در كف دست زمين گوهر ناپيدايي است
كه رسولان همه از تابش آن خيره شدند.
پي گوهر باشيد.
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببريد.

و من آنان را ، به صداي قدم پيك بشارت دادم
و به نزديكي روز ، و به افزايش رنگ .
به طنين گل سرخ ، پشت پرچين سخن هاي درشت.

و به آنان گفتم :
هر كه در حافظه چوب ببيند باغي
صورتش در وزش بيشه شور ابدي خواهد ماند.
هركه با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.
آنكه نور از سر انگشت زمان برچيند
مي گشايد گره پنجره ها را با آه.

زير بيدي بوديم.
برگي از شاخه بالاي سرم چيدم ، گفتم :
چشم را باز كنيد ، آيتي بهتر از اين مي خواهيد؟
مي شنيديم كه بهم مي گفتند:
سحر ميداند،سحر!

سر هر كوه رسولي ديدند
ابر انكار به دوش آوردند.
باد را نازل كرديم
تا كلاه از سرشان بردارد.
خانه هاشان پر داوودي بود،
چشمشان را بستيم .
دستشان را نرسانديم به سر شاخه هوش.
جيبشان را پر عادت كرديم.
خوابشان را به صداي سفر آينه ها آشفتيم


سهراب
امکانات وب